CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

 

Hơn 40 năm song hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

Công ty Điện lực Kiên Giang được tiếp quản ngay từ ngày miền Nam hoàn toàn iải phóng (30/4/1975) với tên gọi “Trạm phân phối điện Rạch giá”. Từ khi được tiếp quản đến nay, Công ty Điện lực Kiên Giang luôn nỗ lực đảm bảo cấp đủ điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Năm 1976, Trạm phân phối điện Rạch giá đổi tên thành “Sở quản lý và phân phối điện Kiên Giang”; năm 1983 đổi tên thành “Sở Điện lực Kiên Giang”; đến năm 1996 đổi tên thành “Điện lực Kiên Giang” cho đến ngày nay là Công ty Điện lực Kiên Giang theo quyết định 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thời gian đầu sau giải phóng, Công ty Điện lực Kiên Giang không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, tháo gở những khó khăn, vướng mắc đáp ứng yêu cầu về điện, phục vụ anh sinh, xã hội và phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang, trong điểm là các huyện, thị, thành phố trọng điểm của tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ.

Đến nay, qua hơn 40 năm phát triển, PC Kiên Giang có trên 888 người lao động Trong đó: Nam 753 ( tỷ lệ 84,8%) nữ 135 ( tỷ lệ 15,2%). Số phòng ban nghiệp vụ :14 ( Trong đó 12 phòng/ Văn phòng và 01 Ban Quản lý, 01 đội Hotline ) Số điện lực gồm 13 Điện lực và 01 Phân xưởng cơ điện.

Đặc biệt, những năm gần đây, PC Kiên Giang thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, PC Kiên Giang hoàn thành nhiều công trình đầu tư xây dựng trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội ở địa phương. Điển hình, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2017, PC Kiên Giang đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, giảm tổn thất điện năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, PC Kiên Giang thực hiện một số chỉ tiêu phấn đấu chính đạt mức tăng trưởng khá như: Điện thương phẩm 1.780 triệu kWh, tăng 10,5% so với năm 2016, trong đó tại địa bàn huyện Phú Quốc có mức tăng trưởng đột phá (trung bình 3 năm khoảng 50%); tỷ lệ tổn thất điện năng 5,7%, giảm 0,07% so với năm 2016.

Đồng chí Giám đốc PC Kiên Giang, cho biết: "Ngay từ các tháng đầu năm, PC Kiên Giang thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý  trong việc thực thi các phương án, giám sát tình hình cung cấp điện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; thực thi các giải pháp từ tổ chức điều hành đến việc kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện, đảm bảo không xảy ra mất điện trên diện rộng khi mất cân đối cung cầu; triển khai các chương trình tiết kiệm điện, tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả".

Đồng thời, PC Kiên Giang phối hợp Sở Công Thương tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương. Tích cực thực hiện các giải pháp từ tuyên truyền đến việc chỉ đạo các Điện lực huyện phối hợp thực hiện các chương trình tiết kiệm điện như: Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; thay đèn sợi đốt bằng đèn compact tại 13 huyện thị, xây dựng mô hình ấp văn hóa - khu phố văn hóa tiết kiệm điện … Kết quả, năm 2017, PC Kiên Giang thực hiện tiết kiệm 47,56 triệu kWh điện, vượt 43% so với kế hoạch năm.

Ngoài ra, việc chủ động lịch cắt điện cũng tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Các đơn vị Điện lực thi công nhanh do lực lượng và phương tiện đầy đủ. Thủ tục nghiệm thu, lắp đặt hệ thống đo đếm và đóng điện cho khách hàng nhanh gọn do vật tư thiết bị đầy đủ. Do vậy, năm 2016, PC Kiên Giang phát triển mới 20.600 khách hàng, nâng tổng số khách hàng lên 456.930. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện hạ áp: Khu vực đô thị 1,66/3 ngày, khu vực nông thôn là 2,54/5 ngày; mục đích ngoài sinh hoạt là 2,31/7 ngày. Đối với khách hàng mua điện trung áp: Thời gian trung bình giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện 5,89/9 ngày làm việc.

Không chỉ vậy, từ năm 2011 đến nay, PC Kiên Giang thực hiện hoàn thành nhiều dự án điện lớn, có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế, đánh thức tiềm năng du lịch, góp phần bảo vệ an ninh và chủ quyền biển, đảo như: Dự án Cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc; Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho xã đảo Lại Sơn (255,3 tỷ đồng), Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho xã đảo Lại Sơn (138,5 tỷ đồng), Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho xã đảo Sơn Hải (44,5 tỷ đồng), Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer giai đoạn 2 (85,7 tỷ đồng)