Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẢNH BÁO CÁC CUỘC GỌI MẠO DANH ĐƠN VỊ NGÀNH ĐIỆN LIÊN QUAN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN & CUNG CẤP ĐIỆN

In      Trở về Theo EVN
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:44 - 15/08/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:22 - 28/07/2020)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO (16:30 - 23/06/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 10 THÁNH CÒN LẠI (11:05 - 19/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CÒN LẠI (14:57 - 14/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (08:32 - 12/11/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 (16:26 - 23/09/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN ĐẾN 0h NGÀY 29/6/2019 (09:56 - 01/07/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH CẤP ĐIỆN NGÀY 28/6/2019 (09:48 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 2 NĂM 2019 (16:26 - 11/04/2019)
   TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 15/03/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 11 NĂM 2018 (09:13 - 27/12/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2018 (13:30 - 30/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 08 NĂM 2018 (14:41 - 21/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 07 NĂM 2018 (13:17 - 22/08/2018)

Đầu trang