THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc thực hiện giá bán điện từ ngày 20/03/2019
Chi tiết...
Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Chi tiết...
Quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ tại đây.
Chi tiết...
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện tại đây.
Chi tiết...
Thông báo giá điện từ ngày 01/12/2017
Thông báo giá điện từ ngày 01/12/2017 Quyết định: Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Quyết định: Quy định về giá bán điện    
Chi tiết...
Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào?
Chi tiết...
Thông báo các dịch vụ điện theo Quyết định 505/QĐ-EVN
TRÍCH QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Chi tiết...
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện) :
Chi tiết...
QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN THEO QĐ SỐ 2256/QĐ-BCT NGÀY 12/3/2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Quy định về giá bán điện theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 của Bộ Công Thương. Thông báo giá bán điện ngày 16/03/2015 của Công ty Điện lực Kiên Giang.
Chi tiết...
Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương ngày 30 tháng 5 năm 2014
Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương ngày 30 tháng 5 năm 2014
Chi tiết...
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện cùa Bộ Công Thương ngày 29 tháng 05 năm 2014
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện cùa Bộ Công Thương ngày 29 tháng 05 năm 2014.
Chi tiết...
Bộ Công thương điều chỉnh giá bán điện mới kể từ ngày 01/8/2013
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện thay thế cho Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012. Theo đó, kể từ ngày 01/8/2013, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân áp dụng trước đó (1.437 đ/kWh) Trương Khắc Thế - PCKG
Chi tiết...
Giá bán lẻ điện tại Huyện đảo Phú Quốc kể từ 01/9/2013
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 về việc ban hành giá bán lẻ điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang thay thế cho Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012. Theo đó việc áp dụng giá mới được thực hiện kể từ ngày 01/9/2013.
Chi tiết...
Giá điện Phú Quốc
Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của UNBD tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá bán lẻ điện trên địa bàn đảo Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Click vào để tải về
Chi tiết...
Giá điện đầu tháng 07 năm 2012
Giá điện đầu tháng 07 năm 2012 Click vào tải về
Chi tiết...
 
Đầu trang