Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Hơn 45 năm song hành cùng sự phát triển tỉnh nhà
Công ty Điện lực Kiên Giang được tiếp quản ngay từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975) với tên gọi “Trạm phân phối điện Rạch giá”. Từ khi được tiếp quản đến nay, Công ty Điện lực Kiên Giang luôn nỗ lực đảm bảo cấp đủ điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.
Năm 1976, Trạm phân phối điện Rạch giá đổi tên thành “Sở quản lý và phân phối điện Kiên Giang”; năm 1983 đổi tên thành “Sở Điện lực Kiên Giang”; đến năm 1996 đổi tên thành “Điện lực Kiên Giang” cho đến ngày nay là Công ty Điện lực Kiên Giang theo quyết định 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Thời gian đầu sau giải phóng, Công ty Điện lực Kiên Giang không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, tháo gở những khó khăn, vướng mắc đáp ứng yêu cầu về điện, phục vụ anh sinh, xã hội và phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang, trong điểm là các huyện, thị, thành phố trọng điểm của tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ.
Đến nay, qua hơn 40 năm phát triển, PC Kiên Giang có 922 người lao động Trong đó: Nam 776 ( tỷ lệ 84,2%) nữ 146 ( tỷ lệ 15,8%). Số phòng nghiệp vụ: 11 phòng/Văn phòng; 01 Ban Quản lý dự án, 01 đội Hotline, 01 Đội QLVH lưới điện Cao thế và 13 Điện lực trực thuộc.
Đặc biệt, những năm gần đây, PC Kiên Giang thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, PC Kiên Giang hoàn thành nhiều công trình đầu tư xây dựng trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội ở địa phương. Điển hình, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, PC Kiên Giang đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, giảm tổn thất điện năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Cụ thể, PC Kiên Giang thực hiện một số chỉ tiêu phấn đấu chính đạt mức tăng trưởng khá như: Điện thương phẩm đến năm 2020 đã đạt 2.135 triệu kWh, bình quân tăng trưởng 5 năm đạt 8%năm, trong đó tại địa bàn huyện Phú Quốc có mức tăng trưởng đột phá (trung bình 5 năm khoảng 27%); tỷ lệ tổn thất điện năng toàn tỉnh đạt 4,68%, giảm 0,82% so với năm 2019. Đồng chí Giám đốc PC Kiên Giang, cho biết: "Ngay từ các tháng đầu năm, PC Kiên Giang thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý trong việc thực thi các phương án, giám sát tình hình cung cấp điện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; thực thi các giải pháp từ tổ chức điều hành đến việc kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện, đảm bảo không xảy ra mất điện trên diện rộng khi mất cân đối cung cầu; triển khai các chương trình tiết kiệm điện, tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả".
Đồng thời, PC Kiên Giang phối hợp Sở Công Thương tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương. Tích cực thực hiện các giải pháp từ tuyên truyền đến việc chỉ đạo các Điện lực huyện phối hợp thực hiện các chương trình tiết kiệm điện như: Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; thực thi các giải pháp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả… Kết quả, năm 2020, PC Kiên Giang thực hiện tiết kiệm 72,2 triệu kWh điện, tương đương 2,69% điện thương phẩm, đạt 125,91% kế hoạch năm (KH 57,33 triệu kWh).

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

2.611,1 triệu kWh

(Tính đến 30/12/2020)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

538.134 Khách hàng

(Tính đến 30/12/2020)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo