HƯỚNG DẪN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 

 

 

I. THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA NGÂN HÀNG:

1. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng (xem chi tiết)

2. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua Bưu cục (xem chi tiết)

3. Các mẫu đăng ký trích nợ tiền điện (xem chi tiết)

4. Các điểm thu tiền điện qua các ngân hàng (xem chi tiết)

5. Số tài khoản chuyên thu của các Điện lực huyện, thành phố (xem chi tiết)

 

II. THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN QUA TỔ CHỨC TRUNG GIAN THANH TOÁN:

1. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua kênh AIRPAY (xem chi tiết)

2. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua kênh PAYOO (xem chi tiết)

3. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua kênh VIETTEL (xem chi tiết)

4. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua kênh VNPAY (xem chi tiết)

5. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua kênh ZALOPAY (xem chi tiết)

6. Các điểm thu tiền điện qua các tổ chức trung gian thanh toán (xem chi tiết)