Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC AN BIÊN

Địa chỉ: Số 131 Khu phố 3 - Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC AN BIÊN

Địa chỉ: Số 131 Khu phố 3 - Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC AN MINH

Địa chỉ: Số 804, Khu phố 3, Thị trấn Thứ 11, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC AN MINH

Địa chỉ: Số 804, Khu phố 3, Thị trấn Thứ 11, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 613 QL 61, KP. Minh Phú, TT. Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 613 QL 61, KP. Minh Phú, TT. Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC GIỒNG RIỀNG

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC GIỒNG RIỀNG

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC GÒ QUAO

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC GÒ QUAO

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC HÀ TIÊN

Địa chỉ: Số 50 Mạc Thiên Tích, Phường Bình San, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC HÀ TIÊN

Địa chỉ: Số 50 Mạc Thiên Tích, Phường Bình San, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC HÒN ĐẤT

Địa chỉ: Số 131 Khu phố đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC HÒN ĐẤT

Địa chỉ: Số 131 Khu phố đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 77, đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo,Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 77, đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo,Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC KIÊN LƯƠNG

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Khu Phố Hoà Lập, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC KIÊN LƯƠNG

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Khu Phố Hoà Lập, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC PHÚ QUỐC

Địa chỉ: Số 198 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC PHÚ QUỐC

Địa chỉ: Số 198 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC RẠCH GIÁ

Địa chỉ: Số 68, đường Nguyễn Hùng Sơn, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC RẠCH GIÁ

Địa chỉ: Số 68, đường Nguyễn Hùng Sơn, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC TÂN HIỆP

Địa chỉ: Số 31, Khu Phố B, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN HIỆP

Địa chỉ: Số 31, Khu Phố B, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC U MINH THƯỢNG

Địa chỉ: Ấp Công Sự, Xã Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC U MINH THƯỢNG

Địa chỉ: Ấp Công Sự, Xã Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC VĨNH THUẬN

Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC VĨNH THUẬN

Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000