Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 77, đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo,Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (0297) 2211 100

Fax: (0297) 3868 339

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống