Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi Công ty Điện lực Kiên Giang | 22:10 | 01/11/2022

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

KẾ HOẠCH

Thực hiện huy động nguồn điện mặt trời mái nhà

(từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

___________

Căn cứ công văn số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 của Bộ Công Thương về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành đảm bảo an toàn hệ thống điện;

Căn cứ văn bản số 9091/EVN SPC-KT ngày 28/10/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 tránh quá tải lưới điện.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về phương thức vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà, Công ty Điện lực Kiên Giang công bố kế hoạch huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022.

Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 công suất nguồn ĐMTMN huy động tối đa được phân bổ chi tiết từng Điện lực như sau:

 

 

Tải kế hoạch huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 số 3153/KH-PCKG của Công ty Điện lực Kiên Giang tại đây


TIN LIÊN QUAN

(13:27 - 20/12/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN NGÀY 25/12/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(13:25 - 07/12/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(13:45 - 23/11/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(23:36 - 14/11/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 20/11/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(22:10 - 01/11/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(14:22 - 24/10/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(22:02 - 17/10/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(23:22 - 10/10/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 16/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(14:04 - 27/09/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(13:23 - 23/09/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN NGÀY 25/09/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG