Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PCKIENGIANG | 15:23 | 01/12/2021

Kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 của Công ty Điện lực Kiên Giang

Chi tiết kế hoạch số 3286/KH-PCKG ngày 29/11/2021 như sau:

KẾ HOẠCH

Thực hiện huy động nguồn điện mặt trời mái nhà

(từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

___________

          Căn cứ công văn số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 của Bộ Công Thương về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành đảm bảo an toàn hệ thống điện;

         Căn cứ văn bản số 10691/EVN SPC-KT ngày 27/11/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021.

          Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về phương thức vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà, Công ty Điện lực Kiên Giang công bố kế hoạch huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 như sau:

-  Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021 không hạn chế công suất nguồn ĐMTMN huy động.

-  Ngày 05/12/2021 công suất nguồn ĐMTMN huy động tối đa được phân bổ chi tiết từng Điện lực theo Phụ lục đính kèm.

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:12 - 25/04/2023)

kế hoạch huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023

(13:27 - 20/12/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN NGÀY 25/12/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(13:25 - 07/12/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(13:45 - 23/11/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(23:36 - 14/11/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 20/11/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(22:10 - 01/11/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(14:22 - 24/10/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(22:02 - 17/10/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(23:22 - 10/10/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 16/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(14:04 - 27/09/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG