Tin mới new

(10:24 - 15/06/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 3 NĂM 2017

(14:45 - 20/03/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 2 NĂM 2017

CÔNG TY ĐIỆN LỰC  KIÊN GIANG THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(09:39 - 21/02/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 1 NĂM 2017

(14:25 - 07/12/2016)

Thông cáo báo chí 2016

(01:24 - 09/03/2015)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015

Trong tháng 02/2015 Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế...

(07:02 - 18/09/2014)

Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến ảnh hưởng và tình hình...

(01:27 - 07/08/2014)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2014: 1. Tình hình cung ứng điện:   Trong...

(00:59 - 03/06/2014)

TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện

Nhằm tiếp tục từng bước hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi giá...