Tin mới new

(16:18 - 18/01/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(17:18 - 29/12/2021)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(13:33 - 20/12/2021)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(11:28 - 15/12/2021)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(15:05 - 06/12/2021)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(11:29 - 06/12/2021)

Công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện từ ngày 04/12/2021 đến ngày 05/12/2021 (cập nhật)

(11:13 - 02/12/2021)

Kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 của Công ty Điện lực Kiên Giang

Chi tiết kế hoạch số 3355/KH-PCKG ngày 29/11/2021 của Công ty Điện lực Kiên...

(15:23 - 01/12/2021)

Kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 của Công ty Điện lực Kiên Giang