Tin mới new

(09:30 - 23/03/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(16:49 - 15/03/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(07:45 - 09/03/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

     

(13:26 - 01/03/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(16:34 - 21/02/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 21/02/2022 ĐẾN NGÀY 27/02/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(16:00 - 16/02/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(09:23 - 05/02/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 31/01/2022 đến ngày 13/02/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(10:38 - 28/01/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang