Tin mới new

(13:22 - 28/07/2020)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Thông tin liên quan đến...

(16:30 - 23/06/2020)

THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO

Trong thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về việc hoá đơn...

(11:05 - 19/03/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 10 THÁNH CÒN LẠI

(14:57 - 14/11/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CÒN LẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG THÔNG CÁO BÁO CHÍ   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY...

(08:32 - 12/11/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN NGOÀI DÂN KHI THI CÔNG KÉO CÁP...

(16:26 - 23/09/2019)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC...

(09:56 - 01/07/2019)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN ĐẾN 0h NGÀY 29/6/2019

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình...

(09:48 - 01/07/2019)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH CẤP ĐIỆN NGÀY 28/6/2019

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung...