Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển


06:14 - 25/10/2010

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

GIỚI THIỆU I - Về Tỉnh Kiên Giang Kiên Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phía tây Nam của Việt Nam, diện tích đất tự nhiên 6.346 km2. Dân số 1.705.539 người, gồm 3 dân tôc chủ yếu...

XEM CHI TIẾT