Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Tin mới new

(10:56 - 21/09/2023)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2023 của Công ty Điện lực Kiên Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô tài...

(10:13 - 11/11/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(16:09 - 02/11/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(15:01 - 12/10/2022)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tái sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tái sản Lô...

(13:41 - 12/09/2022)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô vật tư thiết bị phế liệu và vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất thanh lý năm 2022

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô vật tư thiết...

(08:44 - 16/03/2022)

Nhặt được của rơi trả người đánh mất

Trên đường đi từ cơ quan đến hiện trường làm việc, anh Huỳnh Văn Tố (sinh năm 1988),...

(09:30 - 15/03/2022)

Gương sáng nữ của ngành Điện

Nhận nhiệm vụ là phải hoàn thành tốt nhất Hơn 5h chiều, phòng...

(09:24 - 15/03/2022)

Chi bộ Điện lực Vĩnh Thuận tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên,...