Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Tin mới new

(13:45 - 23/11/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(23:36 - 14/11/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 20/11/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(14:43 - 07/11/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(22:10 - 01/11/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(14:22 - 24/10/2022)

Công bố kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang

(22:02 - 17/10/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(23:22 - 10/10/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN NGÀY 16/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

(14:04 - 27/09/2022)

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN NGÀY 02/10/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG