NIỀM TIN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kiên Giang (CĐCS PC Kiên Giang) là một thành viên trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam, hiện có 17 công đoàn bộ phận với 834 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2002- 2017, Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang đã tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện công tác quản lý, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua đó đã gắn kết các cán bộ, CNVC, LĐ đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) được giao.Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ), trong giai đoạn 2002-2017,  Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kiên Giang (CĐCS PC Kiên Giang) đã vun đắp niềm tin để NLĐ gắn bó, đóng góp sức lực, trí tuệ vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì Kiên Giang giàu đẹp.
Chi tiết...
CBCNV Công ty Điện lực Kiên Giang tích cực hiến máu cứu người
Ngày 28/06/2013 hưởng ứng cuộc vận động hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2013 của Đoàn ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, CBCNV Công ty Điện lực Kiên Giang đã nhiệt tình tham gia với 32 lượt người đăng ký.
Chi tiết...
 
Đầu trang