CBCNV Công ty Điện lực Kiên Giang tích cực hiến máu cứu người
Ngày 28/06/2013 hưởng ứng cuộc vận động hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2013 của Đoàn ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, CBCNV Công ty Điện lực Kiên Giang đã nhiệt tình tham gia với 32 lượt người đăng ký.
Chi tiết...
 
Đầu trang