Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 10 THÁNH CÒN LẠI

 

In      Trở về Công Ty Điện Lực Kiên Giang
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CÒN LẠI (14:57 - 14/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (08:32 - 12/11/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 (16:26 - 23/09/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN ĐẾN 0h NGÀY 29/6/2019 (09:56 - 01/07/2019)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH CẤP ĐIỆN NGÀY 28/6/2019 (09:48 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 2 NĂM 2019 (16:26 - 11/04/2019)
   TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 15/03/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 11 NĂM 2018 (09:13 - 27/12/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2018 (13:30 - 30/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 08 NĂM 2018 (14:41 - 21/09/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 07 NĂM 2018 (13:17 - 22/08/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 06 NĂM 2018 (10:39 - 16/07/2018)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm) (09:56 - 28/06/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 05 NĂM 2018 (09:08 - 25/06/2018)
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở) (16:46 - 04/06/2018)

Đầu trang