Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Chi bộ kỹ thuật với công tác phát triển đảng viên

Chi bộ kỹ thuật với công tác phát triển đảng viên

       Chi bộ Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Kiên Giang là chi bộ sinh hoạt ghép gồm đảng viên đang công tác tại 05 phòng, ban Công ty, bao gồm: phòng Kthuật, phòng An toàn, phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý dự án, phòng Công nghệ Thông tin.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ là tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, ĐTXD, nhận thầu xây lắp điện, Sửa chữa lớn lưới điện, công tác an toàn và bảo hộ lao động.

         Với tổng số CBCNV trong chi bộ là 36 người, có trình độ Đại học với tỷ lệ 100%; tổng số đảng viên là 18, chiếm tỷ lệ 50%. Để có được tỷ lệ đảng viên hiện tại, công tác qui hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng đã được cấp ủy xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời qua việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn bộ phận, chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM kịp thời giới thiệu, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đảng.

         Do đó trong các nhiệm kỳ vừa qua, công tác phát triển đảng của chi

bộ đều vượt kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công ty.

In      Trở về Thái Trường Kim Thi
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng bộ Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức hội nghị thường lệ 6 tháng đầu năm 2013 kết hợp sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (08:50 - 26/07/2013)
   Hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (07:10 - 24/10/2012)

Đầu trang