Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Đảng bộ Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức hội nghị thường lệ 6 tháng đầu năm 2013 kết hợp sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Với 135/148 Đảng viên trong Đảng bộ; sáng nay 26/7/2013, tại văn phòng Công ty Điện lực Kiên Giang, Đảng bộ Công ty Điện lực Kiên Giang đã tiến hành hội nghị thường lệ 6 tháng đầu năm 2013 kết hợp sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Bí thư Đảng ủy Công ty Lê Ngọc Quảng chủ trì hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị về phía Đảng ủy cấp trên có đồng chí Dương Văn Lên, UVBCH Đảng bộ, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối doanh nghiệp Tỉnh Kiên Giang.

Hinh_hoi_nghi

Sau khi được nghe trình bày dự thảo báo cáo tình hình công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như kinh nghiệm trong việc triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; về tình hình triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng trong lực lượng CNVC; về xây dựng và phát triển Đảng viên mới; về lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; về công tác lãnh đạo các đoàn thể; về vai trò của Chi bộ đối với công tác dân vận. Qua tất cả các ý kiến, ngoài việc nêu ra những kết quả, những kinh nghiệm thực tiễn tại Chi bộ mình còn thể hiện sự thống nhất cao đối với dự thảo báo cáo tình hình công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy khối doanh nghiệp, đồng chí Dương Văn Lên đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Kiên Giang đối với tình hình SXKD của Công ty; với việc đảm bảo đời sống của CBCNV Công ty; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ Công ty quan tâm; việc xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp đều được thực hiện đầy đủ.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng bộ công ty đã làm đúng các bước theo yêu cầu cấp ủy cấp trên và thu được những kết quả thiết thực.

Về phương hướng trong thời gian tới đồng chí Dương Văn Lên nhấn mạnh: Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo điều hành SXKD nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao; bên cạnh đó cần quan tâm đến công tác phát triển Đảng (còn thấp so với chỉ tiêu đề ra); công tác kiểm tra giám sát cần bám sát chức năng nhiệm vụ hơn nữa để giúp đỡ các chi bộ trực thuộc; tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của BCH trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau khi cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng chí Lê Ngọc Quảng, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu kết luận hội nghị, đề nghị các Chi bộ triển khai, quán triệt đến chi bộ mình phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mà hội nghị vừa thông qua, đặc biệt nhấn mạnh đến việc lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những tồn tại hạn chế mà hội nghị đã đặt ra; ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng./.

Trương Khắc Thế - PC Kiên Giang

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (07:10 - 24/10/2012)

Đầu trang