THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 10 THÁNH CÒN LẠI
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CÒN LẠI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG THÔNG CÁO BÁO CHÍ   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT                          KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CÒN LẠI                            
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN NGOÀI DÂN KHI THI CÔNG KÉO CÁP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TẠI PHÚ QUỐC, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG
Chi tiết...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019
Chi tiết...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN ĐẾN 0h NGÀY 29/6/2019
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019  
Chi tiết...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH CẤP ĐIỆN NGÀY 28/6/2019
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019  
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 2 NĂM 2019
Chi tiết...
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Thông tin liên quan đến vụ việc ngã trụ điện trong quá trình thi công, làm hai người bị nạn tại xã Thạnh Lộc, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)    
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 11 NĂM 2018
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2018
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 08 NĂM 2018
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 07 NĂM 2018
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 06 NĂM 2018
Chi tiết...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm)
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG CÁO BÁO CHÍ Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 05 NĂM 2018
Chi tiết...
Các đã đưa
  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở)
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 04 NĂM 2018
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 03 NĂM 2018
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 02 NĂM 2018
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 01 NĂM 2018
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 11 NĂM 2017
  TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2017
  TCBC: EVN thông báo về việc doing business - ngân hàng thế giới (wb) công bố chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của việt nam tiếp tục cải thiện đáng kể về xếp hạng
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 9 NĂM 2017
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8 NĂM 2017
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 7 NĂM 2017
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 6 NĂM 2017
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 5 NĂM 2017
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 4 NĂM 2017
 Trang sau
Đầu trang