HƯỚNG DẪN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 

 

 

1.     Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng, bưu cục và Viettel Kiên Giang khu vực thành phố Rạch Giá (vui lòng xem chi tiết).

2.     Danh sách điểm thu tiền điện khu vực thành phố Rạch Giá (vui lòng xem chi tiết).

3.     Các biểu mẫu đăng ký.