THÔNG BÁO NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1727 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2608
- Quyết định số 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN. - Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC.
Chi tiết...
HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP
01. PL04 Luu do cap dien trung ap 02. PL05 Trinh tu cap dien trung ap 03. PL06 Ho so de nghi cap dien trung ap 04. BM 01 Giay de nghi mua dien sinh hoat 05. BM 02 Giay de nghi mua dien ngoai sinh hoat 06. BM 03 Bieu do phu tai 07. PL10 Ho so de nghi dau noi 08. PL08 Thoa thuan dan noi va ky thuat 09. PL09 Bien che ho so nghiem thu dong dien 10. BM 07 BB nghiem thu ky thuat 11. BM 08 BB nghiem thu dong dien 12. PL07 Hop dong dau tu cong trinh dien
Chi tiết...
 
Đầu trang