Tìm kiếm

Video giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt NamTrang chủ

Theo Quý vị, hiện nay phương thức thanh toán tiền điện nào là thuận tiện nhất?


Gửi khảo sát  Xem kết quả
Hôm nay: 9
Hôm qua: 28
Tháng này: 1967
Năm nay: 1967
Người đang Online Người đang Online:
Số lượt truy cập Lượt truy cập: 87
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 87

Trực tuyến bây giờ Đang truy cập:

        Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. ...

         Đáp ứng đủ nguồn điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc này được khách hàng trong tỉnh công nhận và ủng hộ. Để thấy được sự nỗ lực của ngành Điện trong việc cung cấp điện trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chăm sóc khách hàng, chúng tôi vừa thực hiện phỏng vấn m...